شرایط اجاره در مسیر پیما

خیلی ساده این مورد رو برای شما توضیح میدیم: هنگام اجاره اتومبیل، مدرک شناسایی و گواهی نامه و مدارک محل سکونتتون برای رویت ما و احراز محل سکونتتون باید همراهتون باشه. چک یا سفته به مبلغ ماشین ازتون اخذ میشه و یه مبلغ دپوزیت هم پیش ما امانت میمونه تا وقتی که ماشین رو برگردونید.

دو مدرک شناسایی و گواهی نامه و مدارک محل سکونت جهت رویت و احراز محل سکونت چک یا سفته به قیمت خودرو و مبلغ دپوزیت متناسب با خودرو انتخابی به صورت امانت ( طلا یا دلار با ارزش مورد نظر به همراه رسید پذیرفته میشود)


مدارک مورد نیاز

شرح مدارک

مدارک شناسایی و سکونت

کارت ملی،شناسنامه،گواهینامه،مدارک ملک محل سکونت جهت احراز

چک یا سفته

چک یا سفته به مبلغ خودرو جهت ضمانت اخذ میگردد

دپوزیت

مبلغ دپوزیت به صورت امانت و متناسب با خودرو درخواستی(طلا یا دلار به همراه رسید به عنوان دپوزیت پذیرفته میشود)